மக்களை காக்கும் பெண் பணியாளர்களை வஞ்சிக்கும் மோடி!

மக்களை காக்கும் பெண் பணியாளர்களை வஞ்சிக்கும் மோடி! ஆஷா எனும் எளிய மக்களின் காப்பாளர்கள் இந்தியாவில் கொரோனாவிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் முன்னணி வீரர்களாக…

முடிவிலா சுரண்டலில் முறைசாரா-அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள்!

முடிவிலா சுரண்டலில் முறைசாரா-அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள்! சனாதன அரசினால் நிராகரிக்கப்படும் பெண் தொழிலாளர்கள் இந்தியப் பெண் கல்வி விகிதம் 65% உயர்ந்துள்ள சூழலிலும்…

“ப்ளாச்சிமடா” மையிலம்மா, “இடிந்தகரை” சுந்தரி : சூழலியல் போராட்டத்தில் பெண்கள்

“ப்ளாச்சிமடா” மையிலம்மா, “இடிந்தகரை” சுந்தரி : சூழலியல் போராட்டத்தில் பெண்கள் சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பிற்காக எத்தனையோ சட்டங்களும் கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கபட்டாலும், இன்றும் தாராளமயம்…

Translate »