உலகிற்கு போர்வாள் தயாரித்த பண்டைய தமிழர்

உலகிற்கு போர்வாள் தயாரித்த பண்டைய தமிழர் 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழகத்தில் எஃகு உற்பத்தி திப்புசுல்தானின் போர்வாள் பற்றிய பேச்சுக்கள் காலனிய அரசுகளில் அன்றைய காலக்கட்டத்தில் முக்கியத்துவத்தைப் பெற்றிருந்தது. சிப்பாய் கலகத்திற்கு பின்பு எண்ணற்ற வாள்கள் ஆங்கிலேயர்களால் அழிக்கப்பட்டது என்பது காலனிய … Continue reading உலகிற்கு போர்வாள் தயாரித்த பண்டைய தமிழர்