மோடி அரசு முன்னெடுக்கும் உலக வர்த்தக கழக காப்புரிமை விலக்கு மக்களுக்கானதா வணிக நலனுக்கானதா?

மோடி அரசு முன்னெடுக்கும் உலக வர்த்தக கழக காப்புரிமை விலக்கு மக்களுக்கானதா வணிக நலனுக்கானதா? இந்தியா உள்ளிட்ட மூன்றாம் உலக நாடுகளை கொரானா நோய்த்தொற்று புரட்டிப்போட்டுக் கொண்டிருக்க, உலக வர்த்தக கழகத்தில் (WTO) மிக முக்கியமான விவாதம் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. அவை, கொரானா … Continue reading மோடி அரசு முன்னெடுக்கும் உலக வர்த்தக கழக காப்புரிமை விலக்கு மக்களுக்கானதா வணிக நலனுக்கானதா?