நமீபிய இனப்படுகொலையும், சர்வதேச நீதியும்‌

நமீபிய இனப்படுகொலையும், சர்வதேச நீதியும்‌ இனப்படுகொலை என்பது ”மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஊடாக நாட்டின் பொருளாதார சமூக மேம்பாடு என்ற பெயரால் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசிய இன மொழி பேசும் மக்களை, குறிப்பிட்ட சமயத்தை பின்பற்றுபவர்களை ஒட்டுமொத்தமாகவோ அல்லது பகுதியாக வன்முறையின் … Continue reading நமீபிய இனப்படுகொலையும், சர்வதேச நீதியும்‌