ஆஸ்திரேலிய அபோரிஜினல் பூர்வகுடிகளை இனப்படுகொலை செய்த ஐரோப்பியர்கள்

ஆஸ்திரேலிய அபோரிஜினல் பூர்வகுடிகளை இனப்படுகொலை செய்த ஐரோப்பியர்கள் பெரியவர்களை கொன்றால் 5 பவுண்டு, சிறியவர்களை கொன்றாலோ இல்லை அடிமையாக பிடித்து கொடுத்தாலோ 2 பவுண்டு சன்மானமாக (Bounty) கொடுக்கபட்டது. இது, 19-ம் நூற்றாண்டில் ஆஸ்திரேலியாவின் அபோரிஜினல் (Aboriginal Australians) எனப்படும் பூர்வகுடிகளை, … Continue reading ஆஸ்திரேலிய அபோரிஜினல் பூர்வகுடிகளை இனப்படுகொலை செய்த ஐரோப்பியர்கள்