எஸ்சி/எஸ்டி மக்களுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையின் தேவை

தமிழக அரசின் ஆதிதிராவிடர்களுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் என்பது பொருளாதார அரசியல் மேதைகள் மட்டுமே மேலிருந்து முடிவு செய்யப்படுவது அல்ல. வெகுஜன மக்களின் முடிவுகள், கோரிக்கைகள், விருப்பங்கள் மற்றும் அவர்களின் சூழல்கள் ஆகியவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு இயற்றப்பட வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் … Continue reading எஸ்சி/எஸ்டி மக்களுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையின் தேவை