நிரபராதி 7 தமிழர் விடுதலை: நெருங்கி வந்த விடுதலை ஒளிக்கீற்று

நிரபராதி 7 தமிழர் விடுதலை: நெருங்கி வந்த விடுதலை ஒளிக்கீற்று இராஜிவ்காந்தி கொலையில் பேரறிவாளனிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலத்தை நான் தவறாக எழுதிவிட்டேன் என்று ஒய்வுபெற்ற விசாரணை அதிகாரி தியாகராசன் சொன்னதன் அடிப்படையில் தன்னை விடுதலை செய்யவேண்டுமென்று உச்சநீதிமன்றத்தில் பேரறிவாளன் வழக்கு தொடர்ந்தார். … Continue reading நிரபராதி 7 தமிழர் விடுதலை: நெருங்கி வந்த விடுதலை ஒளிக்கீற்று