காசுமீர் தலைவர்களை ஏன் சந்திக்கிறார் மோடி?

காசுமீர் தலைவர்களை ஏன் சந்திக்கிறார் மோடி? 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 1 அன்று காசுமீரின் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பரூக் அப்துல்லா மற்றும் உமர் அப்துல்லா ஆகியோர் மோடியை சந்தித்தார்கள். சந்திப்பு நடந்த மூன்றாவது நாளில், காசுமீரின் சிறப்புச் சட்டம் 370 நீக்கப்பட்டு, … Continue reading காசுமீர் தலைவர்களை ஏன் சந்திக்கிறார் மோடி?