தனியார்மயமாகும் தமிழ்நாடு வழித்தட தொடர்வண்டிகளை ஏன் தமிழ்நாடு அரசே எடுத்து நடத்த வேண்டும்?

தனியார்மயமாகும் தமிழ்நாடு வழித்தட தொடர்வண்டிகளை ஏன் தமிழ்நாடு அரசே எடுத்து நடத்த வேண்டும்? தமிழ்நாட்டில் உள்ள கட்சிகளும் அமைப்புகளும் தென்னக இரயில்வேயில் ‘தனியார்மயமாகும் தமிழ்நாடு வழித்தட தொடர்வண்டிச் சேவை’ ஏலத்தை கைவிட கோரிக்கை வைக்கும் போது மே பதினேழு இயக்கம் மட்டும் … Continue reading தனியார்மயமாகும் தமிழ்நாடு வழித்தட தொடர்வண்டிகளை ஏன் தமிழ்நாடு அரசே எடுத்து நடத்த வேண்டும்?