பக்ஸ்வாஹா வைரச் சுரங்கமும் புதிய வனச் சட்டமும்

பக்ஸ்வாஹா வைரச் சுரங்கமும் புதிய வனச் சட்டமும் பழங்குடி மக்களை அப்புறப்படுத்தி கனிம வளங்களை அபகரிக்கும் மோடி அரசு முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் உலகம் முழுக்க இருக்கும் இயற்கை வளங்களை சுரண்டி எடுக்கும் வேலையை முன்னேபோதையும் விட பல மடங்கு வேகமாக செய்கிறது. … Continue reading பக்ஸ்வாஹா வைரச் சுரங்கமும் புதிய வனச் சட்டமும்