பாஜகவின் கைப்பாவையான முகநூல்

பாஜகவின் அரசியலுக்கு எதிராக இயங்கும் முகநூல் தனிநபர்கள் கணக்கு மற்றும் குழுக்கள் பேஸ்புக் நிர்வாகத்தால் செயலிழக்கச் செய்யப்படுவதும், அதேசமயம் பாஜக-ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களின் மதவாத வெறுப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையிலான செய்திகள் பேஸ்புக் நிறுவனத்தால் கண்டு கொள்ளாமல் விடப்படுவதும் முகநூல் நிறுவனம் பாஜக ஆதரவு தளமாக மாறியுள்ளதை எடுத்து காட்டுகிறது.