பிணத்தில் மிதக்கும் கங்கை, மயானத்தில் எழும்பும் பாராளுமன்றம்

பிணத்தில் மிதக்கும் கங்கை, மயானத்தில் எழும்பும் பாராளுமன்றம். கொள்ளியுடன் காத்திருக்கும் பாஜக கூட்டம் இந்தியா முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகள் போதிய மருத்துவ வசதிகள் இல்லாமல் மடிந்து வருகின்றனர். அவர்களை எரிப்பதற்கு கூட இடமின்றி உறவினர்கள் திணறி வருகின்றனர். நோயிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளும் … Continue reading பிணத்தில் மிதக்கும் கங்கை, மயானத்தில் எழும்பும் பாராளுமன்றம்