பதஞ்சலியின் அசுர வளர்ச்சிக்கு உதவிய இந்துத்துவ மோடி அரசு

பதஞ்சலியின் அசுர வளர்ச்சிக்கு உதவிய இந்துத்துவ மோடி அரசு  ஆயுர்வேத பொருட்கள் என்றால் உடனடியாக நாம் நினைவில் தோன்றுவது பதஞ்சலி அங்காடிகள் தான். 2006-இல் நிறுவப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தின் அங்காடிகள் இந்தியா முழுவதும் சிறு நகரங்கள் வரை கிளை பரப்பி வளர்த்துள்ளன. … Continue reading பதஞ்சலியின் அசுர வளர்ச்சிக்கு உதவிய இந்துத்துவ மோடி அரசு