கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்கும் புதிய ஐ.டி. விதிமுறைகள்

கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்கும் மோடி அரசின் புதிய ஐ.டி. விதிமுறைகள் “நாட்டின் எந்த ஒரு உண்மை அல்லது பொய் சம்பவத்தையோ பிரபலபடுத்தும் ஆற்றல் ஆளும் பாஜக அரசுக்கு மட்டுமே உண்டு” இது 2018 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டாவில் … Continue reading கருத்து சுதந்திரத்தை முடக்கும் புதிய ஐ.டி. விதிமுறைகள்