பெகாசஸ் செயலிக்காக கோடிகளை கொட்டி உளவு பார்த்த மோடி அரசு

பெகாசஸ் செயலிக்காக கோடிகளை கொட்டி உளவு பார்த்த மோடி அரசு அரசு என்பது மக்களின் வாழ்வியல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதாக இருக்க வேண்டும். ஆனால் அரசை விமர்சிப்பவர்களின் அன்றாட செயல்பாடுகளை அவர்களுக்கேத் தெரியாமல் உளவு பார்த்த அரசாக மோடி அரசு இருக்கிறது. … Continue reading பெகாசஸ் செயலிக்காக கோடிகளை கொட்டி உளவு பார்த்த மோடி அரசு