ஆங்கிலேய அரசின் விசுவாசியாக சிறை மீண்ட சாவர்க்கர்

நேதாஜியின் இந்திய இராணுவத்தை வீழ்த்த இந்துத்துவ படைகளை ஆங்கிலேய படைகளுடன் இணைத்த சாவர்க்கர்.   இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வரலாறு ஆயுதமேந்தியும், ஆயுதமேந்தாமலும் போராடிய பலரின்  ஈடற்ற, தன்னலமற்ற தியாகங்களால் உருவானது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. உயிரினும் மேலாக இந்திய விடுதலையை  நேசித்து  … Continue reading ஆங்கிலேய அரசின் விசுவாசியாக சிறை மீண்ட சாவர்க்கர்