ஆப்கானிஸ்தானை மீண்டும் கைப்பற்றிய தலிபான்கள்

ஆப்கானிஸ்தானை மீண்டும் கைப்பற்றிய தலிபான்கள் தெற்காசியப் பிராந்தியத்தில் அமெரிக்காவின் ராணுவ தளத்தை நீக்கிய சீனா தெற்காசியாவில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த குவாட் (Quad) எனப்படும் அமெரிக்கா, இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இணைந்து சீனாவுக்கு எதிரான பல நடவடிக்கைகளை கடந்த … Continue reading ஆப்கானிஸ்தானை மீண்டும் கைப்பற்றிய தலிபான்கள்