பில்கிஸ் பானோ, ஜாக்கியா ஜாஃப்ரி – இரு பெண்களுக்கு நேர்ந்த அநீதி

2002 கோத்ரா படுகொலையில் பாதிக்கப்பட்ட இரு இஸ்லாமிய பெண்கள் பில்கிஸ் பனோ, ஜாக்கியா ஜாஃப்ரி நடத்திய போராட்டத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி.

Translate »