மே 17 இயக்கத்தின் மதுரை பரப்புரை: ஏப்ரல் 15, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து தமிழ்நாடு தழுவிய அளவில் மே 17 இயக்கம் தொடங்கிய பரப்புரை 15/4/2024 அன்று…

திருச்சி மூன்றாம் கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 14, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து தமிழ்நாடு தழுவிய அளவில் மே 17 இயக்கம் தொடங்கிய பரப்புரையில் 14/4/2024 அன்று,…

நீலகிரி மூன்றாம் கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 13, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” எனும் முழக்கத்தோடு தமிழ்நாடு தழுவிய அளவில் மே 17 இயக்கம் தொடங்கிய தேர்தல் பரப்புரை 13/4/2024…

நீலகிரி இரண்டாம் கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 12, 2024

பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து தமிழ்நாடு தழுவிய அளவில் மே 17 இயக்கம் தொடங்கிய பரப்புரையில் (12/4/2024) அன்று…

நீலகிரி முதற்கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 11, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து “பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து தமிழ்நாடு தழுவிய அளவில் முன்னெடுத்துள்ளது,…

கோவை இரண்டாம் கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 10, 2024

பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” மே 17 இயக்கம் தொடங்கிய பரப்புரையில் ஏப்ரல்10, 2024 அன்று பாஜக வேட்பாளர் அண்ணாமலையை எதிர்த்து…

கோவை முதற்கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 9, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து மே 17 இயக்கத்தின் தமிழ்நாடு தழுவிய அளவிலான தேர்தல் பரப்புரை 9/4/24 அன்று…

சிதம்பரம் இரண்டாம் கட்ட பரப்புரை: ஏப்ரல் 8, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்னும் நிலைப்பாட்டை  முன்வைத்து மே பதினேழு இயக்கம் முன்னெடுக்கும் பரப்புரை 8/4/2024 அன்று, சிதம்பரம் பகுதியில்…

சிதம்பரம் முதற்கட்ட பரப்புரை : ஏப்ரல் 7, 2024

“பாஜக வீழட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்” என்பதை முன்வைத்து மே பதினேழு இயக்கம் முன்னெடுக்கும் பரப்புரையில் 7/4/2024 அன்று, தோழர். திருமுருகன் காந்தி…

மே 17 இயக்கம் ஏன் அம்மனை, அய்யானாரை முன்னிறுத்தியது?

பெரியார் சிந்தனையில் உள்ள இயங்கியலை உள்வாங்கிக் கொண்டே மே 17 இயக்கம் ஆர்.எஸ்.எஸ், பாஜக-விற்கு எதிரான தமிழர் பண்பாட்டு அரசியலை முன்னெடுத்துள்ளது

Translate »