சமூகம்

மாஞ்சோலை தொழிலாளர் போராட்ட வரலாறு

மாஞ்சோலை தொழிலாளர் போராட்ட வரலாறு ஜூலை 23, 1999 தமிழ்நாட்டின் மற்றுமொரு கருப்பு தினம். அடிப்படை உரிமைக்காக போராடிய தோட்டத் தொழிலாளர்களை திட்டமிட்டுக் கொன்று ஆற்றில் வீசியது தமிழ்நாட்டுக் காவல்துறை. மாஞ்சோலை தோட்டத் தொழிலாளர்களுக்கு அரசும் அரசியல்வாதிகளும் இழைத்த அநீதி, 22…

பொருளாதாரம்

ஈழம்

நமீபிய இனப்படுகொலையும், சர்வதேச நீதியும்‌

நமீபிய இனப்படுகொலையும், சர்வதேச நீதியும்‌ இனப்படுகொலை என்பது ”மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியின் ஊடாக நாட்டின் பொருளாதார சமூக மேம்பாடு என்ற பெயரால் ஒரு குறிப்பிட்ட தேசிய இன மொழி பேசும் மக்களை, குறிப்பிட்ட சமயத்தை பின்பற்றுபவர்களை ஒட்டுமொத்தமாகவோ அல்லது பகுதியாக வன்முறையின்…

சூழலியல்

வரலாறு

Translate »