பகத்சிங், சுகதேவ், ராஜகுரு தூக்கிலிடப்பட்ட நாள்!

ஆங்கிலேய ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பாளர்கள், பொதுவுடைமைவாதிகள் பகத்சிங், சுகதேவ், ராஜகுரு ஆகியோருக்கு மே பதினேழு இயக்கத்தின் வீர வணக்கம்.

Translate »