தொழிலாளர் விரோத சட்டத்தை திரும்பப்பெறு

மோடி அரசே! தொழிலாளர்களின் வேலை நேரத்தை அதிகப்படுத்தும் ’தொழில் பாதுகாப்பு , சுகாதாரம் மற்றும் பணி நிலைமைகள் 2020’ என்ற சட்டத்தை…

60லட்சம் பேருக்கு கிடைக்கவேண்டிய கல்வி உதவித்தொகை இரத்து

பட்டியல் இன ( SC) பள்ளி மாணவர்கள் 60லட்சம் பேருக்கு கிடைக்கவேண்டிய கல்வி உதவித்தொகையை இரத்து செய்த இந்துத்துவ மோடி அரசை…

மாவீரர் நாள் 2020

சுதந்திர காற்றை சுவாசிப்பத்தை ஒவ்வொரு மனிதனும் விரும்புவான். தமிழீழ தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த மக்களும் சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க விரும்பியவர்கள் தான் தமிழீழ…

Translate »