தமிழின உரிமை மீது தொடுக்கப்படும் போர்

ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டு 40 நாள்களைக் கடந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு. எனினும், பரிசோதனை என்பது இன்னும் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மருத்துவ பணியாளர்கள், சுகாதாரப்…

Translate »